3rd Australian Native Bee Conference

Event
3rd Australian Native Bee Conference
 
11 Jun 2022 08:00 (AEST) - 12 Jun 2022 18:00 (AEST)
 
Location: Rosehill Gardens Racecourse, James Ruse Dr, Rosehill, Sydney, NSW 2142

Registered attendees (128)

Date Name
7 Jun 2022
7 Jun 2022 Liebmann, Rowan
7 Jun 2022 Maginnity, Steve
7 Jun 2022 Knox, Kathy
7 Jun 2022 Russo, Nick
7 Jun 2022
7 Jun 2022 Watson, Deb
6 Jun 2022 Mitchell, Toni
6 Jun 2022 Collett, Lynne
6 Jun 2022 Gissing, Julie

Copyright Australian Native Bee Association Inc.

Powered by Wild Apricot Membership Software